Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen garanties van enigerlei aard, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, externe links of afbeeldingen die op de website worden verstrekt. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor eventuele onderbrekingen of vertragingen in de beschikbaarheid van de website.

Externe links

Via deze website kunt u links naar andere websites vinden die niet onder onze controle vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die op die websites worden uitgedrukt.

Technische problemen

Elke inspanning wordt geleverd om de website soepel te laten draaien. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het gebruik van deze website en de informatie die erop wordt verstrekt, is onderworpen aan de wetten van het land waarin u zich bevindt. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat rechtsgebied.

Akkoord met de disclaimer

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze disclaimer, verzoeken we u deze website niet te gebruiken.