Kijk alle EK-wedstrijden bij Players Casino!

Huisregels

1. Bij binnenkomst ben je wettelijk verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. Deze legitimatie wordt enkel gebruikt voor leeftijdscontrole en een controle binnen het Cruksregister.

2. Indien je Nederlands ingezetene bent, ben je verplicht ons jouw BSN (Burgerservicenummer) door te geven ten behoeve van de controle in het Cruksregister. *

3. Heb je een lopend entreeverbod of sta je in het Cruksregister, dan word je de toegang ontzegd.

4. Players Casino heeft een wettelijke zorgplicht naar haar spelers. Afwijkend- en/of zorgelijk (speel)gedrag wordt geregistreerd en zo nodig wordt hier passend op geïntervenieerd. Dit kan resulteren in een (tijdelijk) entreeverbod.

5. Onze medewerkers zijn getraind in het herkennen van signalen op kansspelverslaving en zullen beroepsmatig optreden wanneer zij dit nodig achten.

6. Het bespelen en reserveren van kansspelautomaten gebeurt onder bepaalde voorwaarden. Vraag een van onze medewerkers voor meer informatie.

7. De volgende zaken zijn bij Players Casino niet toegestaan:

  • Meegebrachte etenswaren en dranken nuttigen
  • Filmen en fotograferen
  • Huisdieren
  • Het dragen van een hoofddeksel (wegens veiligheidsredenen)

8. Je wordt vriendelijk verzocht de speelautomaat niet als voetensteun te gebruiken. Dit om hygi├źnische redenen en om beschadigingen en storingen te voorkomen.

9. Handel je in en/of rondom Players Casino in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht of de Opiumwet, dan wordt dit aan de politie gemeld en wordt jou de toegang ontzegd.

10. Players Casino heeft een digitaal camerasysteem dat 24/7 operationeel is voor de veiligheid van jou en onze medewerkers.

11. Players Casino garandeert je een nette, verzorgde locatie met schone en goed functionerende speelautomaten. Wij verzoeken je vriendelijk dit zo te houden.

12. Mochten zich situaties voordoen die niet zijn opgenomen in deze huisregels, dan zijn de beslissingen van onze medewerkers bindend.

* Ben je Nederlands ingezetene en in bezit van een BSN maar geef je ons dit BSN niet door, bijvoorbeeld omdat je besluit je te identificeren met een ander legitimatiebewijs (zonder BSN), dan komt dit uitdrukkelijk voor rekening en risico van jezelf. Players Casino zal op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (eventuele) schade of ander nadeel welke voortvloeit en/of voort kan vloeien uit het niet naleven van deze regel.