Spelaanbod

Wettelijke vereisten en regelgeving

Onze kansspelen voldoen aan de wettelijke vereisten. Onze speelautomaten en faciliteiten zijn aan een landelijk en gemeentelijk vergunningsstelsel onderworpen en aan de regelgeving van onze brancheorganisatie VAN (Vereniging Automatenhandel Nederland). Onze speelautomaten zijn tevens voorzien van een merkteken uitgegeven door de Kansspelautoriteit. Dit merkteken geeft aan dat de betreffende automaat is toegelaten tot de Nederlandse kansspelmarkt. De Kansspelautoriteit controleert bij steekproef de automaten of deze aan de gestelde eisen voldoen.

Risicoanalyses spelaanbod

Op ons kansspelaanbod is een risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse is erop gericht om de verslavingsrisico’s van de aangeboden kansspelen op een deugdelijke en wetenschappelijk onderbouwde wijze in beeld te brengen en de verslavingspreventie daarop af te stemmen. De risicoanalyse is op een onafhankelijke wijze uitgevoerd door twee externe deskundige risicoanalisten (GamGard en Neccton) met actuele kennis, inzichten en bevoegdheden middels de GamGard- en Asterig-methode. In het geval van nieuwe wetenschappelijke inzichten of indien er nieuwe type speelautomaten zijn toegevoegd, wordt de analyse uitgebreid of herzien om de actualiteit te waarborgen.

Uit de risicoanalyse is naar voren gekomen dat de bingospellen en roulettespellen (meerspelers) behoren tot de categorie ‘medium risico’ en de overige speelautomaten tot de categorie ‘hoog risico’. Een medium risico houdt in dat het onwaarschijnlijk is dat dit speltype een negatief effect heeft op de meest kwetsbare spelers, maar mogelijk nog wel op sommige spelers. Een hoog risico houdt in dat het waarschijnlijk is dat dit speltype een negatieve invloed heeft op een significant aantal kwetsbare spelers.